Hallo allemaal

Na elkaar te lang niet te hebben gezien , door de COVID-19 SITUATIE...
ga ik weer van
start op 31 augustus.

Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie allemaal te mogen verwelkomen vanaf 31 augustus.

We houden rekening met de COVID-19 regels
en dus ook met elkaar !!! 

Groeten, Willeke


Telefoon: 0546-579331

info@modevakschoolwilleke.nl

Wij zijn aangesloten bijVoorwaarden


Inschrijven kan het gehele jaar door.

Lessen worden betaald per 4 weken bij aanvang van de periode.

Vakanties van de modevakschool zijn vrij van betaling.

Bij verhindering dient de deelnemer dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les door te geven.

Bij tijdige afmelding of onvoorziene omstandigheden zal op een later tijdstip, zoveel mogelijk de gelegenheid worden geboden de les in te halen.

Bij zwangeschap maximaal 1 maand vrij van betaling.

Beëindiging v/d lessen 1 maand van te voren door geven.

Is dit niet het geval dan wordt de gehele maand in rekening gebracht.