I.v.m. de nieuwe Corona richtlijnen van het R.I.V.M. ben ik genoodzaakt om te stoppen op
16 dec. met de naailessen


In ieder geval tot
9 februari 2021Ik zal hier op de site mededelen wanneer ik weer mag starten.


Blijf gezond en graag tot in februari 2021


Telefoon: 0546-579331

info@modevakschoolwilleke.nl

Wij zijn aangesloten bijVoorwaarden


Inschrijven kan het gehele jaar door.

Lessen worden betaald per 4 weken bij aanvang van de periode.

Vakanties van de modevakschool zijn vrij van betaling.

Bij verhindering dient de deelnemer dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les door te geven.

Bij tijdige afmelding of onvoorziene omstandigheden zal op een later tijdstip, zoveel mogelijk de gelegenheid worden geboden de les in te halen.

Bij zwangeschap maximaal 1 maand vrij van betaling.

Beëindiging v/d lessen 1 maand van te voren door geven.

Is dit niet het geval dan wordt de gehele maand in rekening gebracht.