Telefoon: 0546-579331

info@modevakschoolwilleke.nl


Kerstvakantie
24 dec. t/m 04 jan.


Wij zijn aangesloten bijLerares 2 theorie


Omvat voornamelijk het voortzetten en uitdiepen van de leerstof voor coupeuse- en mantelvak 2,

uitgebreid met het vak:


Algemene methodiek, gericht op het overdragen van de opgedane theorie- en praktijk kennis.


Het afsluitende examen wordt gehouden in Utrecht en duurt 4 dagen voor lerares 1 Voor lerares 2 is het

examen 1 dag.